Baksearbejde

Kraner til alle typer opgaver

Baksearbejde

Vi klarer de tunge bakseopgaver hvor pladsen og vægten forhindrer et almindeligt kranløft.

Baksearbejde hos os dækker over flytning af elementer, hvor der skal “bakses” for at få det til at lade sig gøre, altså opgaver der kræver lidt ekstra. Oftest er der tale om et samløft mellem to lastbilkraner, fordi emnet er så stort og skal drejes så det ikke kan løftes af en enkelt kran. Typisk er der tale om tunge maskiner, der skal flyttes på trang plads. I de fleste af disse tilfælde løftes maskinen, ved hjælp af donkraft eller kran, op på særlige rulleskøjter og trækkes eller skubbes herefter hen til det ønskede sted.

Ved baksearbejde skal der i særlig grad tages hensyn til detaljerne. Medarbejderen skal kunne forudse tyngdepunktet på en 20 tons maskine, et gammelt betongulvs bæreevne og naturligvis sit værktøjs muligheder. Enhver opgave skal gennemtænkes inden den udføres, men med bakseopgaverne spiller erfaring også ofte en stor rolle.

Maskinbaksning

Hos Poul Schou klarer vi disse tunge flytteopgaver, hvor den omkringlæggende plads umuliggør almindelige kranløft. Vi er heldigvis gode til at finde løsninger, og vi har nogle dygtige kranførere der kan bakse store emner ind på meget lidt plads.

Vi udfører denne type bakseopgaver for både private og erhvervsvirksomheder.

Den klassiske Bakseopgave

En bakseopgave er pr. definition aldrig enkel eller standard – så havde det jo ikke været en bakseopgave.

Maskinbaksning er måske det, der kommer tættest på en klassisk bakseopgave. Det er også den type vi har flest af.